SITA Sverige
REFERENSER
E-COMMERCE

Från avfall till utfall med SITAS nya webb

Källsortering, lokala tjänster och anpassade användarupplevelser. När ett av landets ledande företag inom avfallshantering ville erbjuda sina tjänster online, tog de hjälp av Sogeti. Resultatet blev en responsiv helhetslösning där kundens postnummer spelar en avgörande roll.

Bakgrund

Sogeti och SITA Sverige har jobbat tillsammans i flera år med utvecklingen av SITAs externa webbplats. SITA har på flera orter utvärderat intresset att erbjuda några av sina tjänster online till sina kunder, såsom uthyrning av container. Detta gjordes initialt genom enkla formulär som manuellt anpassades till olika regioner. När detta på flera orter slog väl ut såg man ett behov av att ta ett större grepp kring hela sin närvaro på webben. Behovet av att kunna erbjuda sina tjänster online till både företag och privatpersoner var tydligt.

Lösning

Sogeti fick förtroendet av SITA att ta fram en helhetslösning för att lösa ovanstående utmaning. Efter ett inledande arkitekturarbete då de centrala komponenterna bestämdes (EPiServer CMS 7, EPiServer Commerce, BizTalk) gjordes ett övergripande kravarbete som sedan prioriterades. Projektet utfördes sedan iterativt där detaljeringen av varje krav gjordes under resans gång. Den stora utmaningen i projektet blev att hitta en lösning på hur tjänster och produkter (inklusive priser) skulle kunna riktas mot olika regioner. Beslut fattades att koppla alla tjänster till postnummer som är en naturlig geografisk omfattning för en kund. Då anpassning till mobila enheter (smartphones och surfplattor) fanns med som ett krav var det ett naturligt beslut att bygga lösningen som en responsiv webb. Sogeti har haft ansvar för hela projektet från koncept och design till implementation, integration och test. Tillsammans med representanter från både verksamhet och IT på SITA har man jobbat tätt ihop för att optimera dialog och snabbt fatta beslut i olika frågor.

Resultat

Resultatet av projektet kan upplevas på http://www.sita.se/. Genom att besöka webbplatsen med olika enheter ges en tydlig bild av hur upplevelsen anpassas för användaren. Som besökare kan man mata in sitt postnummer och ta del av och beställa de tjänster som SITA erbjuder där. Är man befintlig kund går det att logga på och se vilka tjänster man utnyttjar samt ta del av fakturor och annan rapportering. På webben finns det också en källsorteringsguide där användaren får hjälp med hur olika material skall återvinnas.

SITA kan tack vare den nya lösningen nu erbjuda nya tjänster online kopplade till olika postnummer.

Teknik:
Responsive design Web content management – EPiServer CMS 7 + EPiServer Commerce

Kontakt
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om SITA Sverige

SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Fokus ligger på nytänkande och långsiktig hållbarhet. SITA och koncernens övriga 40 varumärken i 70 länder verkar sedan mars 2015 under varumärket SUEZ.