Försäkringskassan
REFERENSER
IBM

SAP-lösingen som säkrar utbetalningarna på FK

Under implementeringsprojektet av SAP på Försäkringskassan upptäckte man att de alltför sena testerna påverkade hela projektet. Att utföra testningen tidigare i programmet skulle minska på både tidsomsättning och kostnader. Sogetis strategi för att automatisera testningen har varit till stor hjälp.

Bakgrund

Försäkringskassan är för närvarande i full färd med SAP som ett nytt system för hantering av delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska socialförsäkringssystemet, som omfattar alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, personer med funktionshinder, sjukdom, arbetsskador och pensionärer. Detta är således ett centralt projekt på Försäkringskassan, via vilket man tar hand om betalningar och transaktioner till många svenska medborgare. SAP valdes för att underlätta hanteringen av alla de olika arbetsuppgifter som måste utföras innan utbetalningar kan göras.

Under implementeringsprojektet av SAP upptäcktes att tester utförs för sent inom projektet, därför upptäcktes många fel under senare skeden i projektet. Försäkringskassan insåg, genom att använda ”Best practice”, att testningen bör ske tidigare i programmet för att göra det möjligt att utföra fler korrigeringar parallellt med annan utveckling. Detta skulle både minska kostnaderna och därmed i sin tur den totala tid som krävs för att genomföra lösningen.

Lösning

Utförande av testning med IBM Rational Functional Tester i den implementerade SAP-lösningen.

Sogeti har hjälpt Försäkringskassan att utveckla en strategi för att automatisera tester och tillhandahålla resurser för att genomföra automatiserade tester. Lösningen hjälper Försäkringskassan att:

 • Identifiera fel och buggar tidigare i projektet
 • Omfördela många skickliga QA resurser från grundläggande test utförande till mer värdeskapande roller på andra håll
 • Övergripande minska antalet tester som krävs.

Testverktyget IBM Rational Functional Tester valdes eftersom det inkluderar stöd för automation och kontroll av SAP-program.

Resultat

35 procent av projektets budget gick till utveckling, och endast 15 procent gick åt till själva testningen. Via detta har man då kunnat allokera mer resurser till utveckling, istället för testning. Det övergripande resultatet är bättre kvalitet på leveranserna samt sänkta kostnader och förkortad tidsåtgång.

Genom denna SAP-lösning, baserad på IBM Rational Functional Tester, kan Försäkringskassan garantera effektiva och problemfria betalningar till bland annat pensionärer, sjukskrivna och familjer, vilket är nödvändigt för att uppfylla övergripande mål från Svenska staten.

Teknik:

 • IBM Rational Functional Tester

Referens: Försäkringskassan – IBM Rational Functional Tester

Kontakt
 • Ismail Köyluoglu
  Ismail Köyluoglu
  Partneransvarig IBM
  072-202 76 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.