SCA Transforest
REFERENSER
IBM

Optimala systembyten på SCA Transforest - check!

När det var dags att modernisera systemen på SCA Transforest skedde detta efter en välgenomtänkt strategi. Istället för att sjösätta ett väldigt stort och riskfyllt projekt och ersätta hela miljön på en gång, valde man att byta ut systemen i etapper.

Bakgrund

SCA Transforest har en historia av egenutvecklade system för lagerhantering och logistikstyrning. Dessa äldre system är delvis baserade på teknik som inte längre stöds av tillverkarna varför uppgraderingar var nödvändiga. Man har gjort en större genomlysning av verksamheten för att kunna optimalt välja lösningar för de nya systemen.

Lösning

Hjärtat i det nya systemet är en egenutvecklad integrationsplattform som ansvarar för all kommunikation med kunder, partners och mellan de interna systemen. För lagerhanteringen har man köpt ett standardsystem (från Red Prarie) och för logistikstyrningen har man utvecklat ett eget system med webbaserat gränssnitt.

Resultat

Istället för att sjösätta ett väldigt stort och riskfyllt projekt och ersätta hela miljön på en gång, valde man att byta ut systemen i etapper. Först byggdes en stabil affärslogiks- och integrationsplattform med en databas i botten vars databasmodell mycket noga verifierades mot verksamhetsobjekten. Sedan dess jobbar man mot en terminal i taget och bygger ut systemen med den funktionalitet som den aktuella terminalen har behov av. Projektteamet är ganska litet, men med agila metoder, engagerade och ansvarstagande personer, åstadkoms mycket. SCA Transforest har rullat ut de nya systemen på fyra terminaler med god framgång. Ytterligare två utrullningar kvarstår att göra framåt.

 

Teknik:
De egenutvecklade delarna är baserade på IBM WebSphere Application Server och IBM WebSphere Message Broker. Databasen är en IBM DB2 och IBM WebSphere MQ används som meddelandehanterare. De agila utvecklingsprojek-ten har använt IBM Rational Application Developer för att ta fram produkterna. Designen har influerats av domän-driven design och fokus har varit på att skapa en tydlig och begriplig design där man slipper repetetiv, "onödig", kod. Affärsobjekten flyter automatiskt genom alla lager i applikationsservern. Hibernate (open source) används för att koppla objekt till databas och XStream används för serialisering till/från XML-meddelanden. Det är sedan Message Brokern som hanterar alla konverteringar mellan det interna XML-formatet (som alltså har samma struktur som databasen) och alla andra parter som lösningen kommunicerar med.

Kontakt
  • Ismail Köyluoglu
    Ismail Köyluoglu
    Partneransvarig IBM
    072-202 76 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SCA

SCA är Europas största privata skogsägare och ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCA Skog förvaltar SCA:s stora skogsinnehav och försörjer SCA:s industrier i norra Sverige med virkesråvara.