Volvo PV
REFERENSER
INTEGRATION

Så effektiviserade vi verksamheten på Volvo

Skapa ett integrationsnav för finansell information från dina verksamhetssystem med hjälp av Microsoft BizTalk Server. Med ett enda flöde av finansiell information från era verksamhetskritiska system till ert nya eller befintliga affärssystem finns det både tid och pengar att tjäna.

Har ditt företag många verksamhetskritiska system i olika miljöer? Med hjälp av Microsoft BizTalk Server samlas och sammanförs informationen i dina system via ett enda flöde som går rakt in i ditt affärssystem. Med BizTalk gör du enkelt om din verksamhetsinformation till finansiell information, sänker kostnaden vid framtida systemförändringar, effektiviserar din administration och ökar kontroll och säkerhet i den finansiella processen. Du genomför också integrationen stegvis, i den takt du önskar.

Bakgrund

Sogeti har tillsammans med Volvo Personvagnar (Volvo) genomfört ett integrationsprojekt med BizTalk 2002 som huvudkomponent. Syftet var att implementera ett enda flöde av ekonomiska transaktioner från produktions-, lager-, personella och tidrapporteringssystem till affärssystemet SAP R/3. I detta enda flöde skulle det finansiella regelverket separeras från data. Systemets användare skulle enkelt kunna överblicka, underhålla och förändra det finansiella regelverket och övervaka flödet av transaktioner utan inblandning av utvecklare eller annat stöd.

Lösning

Flödet av ekonomiska transaktioner var organiserat i stegen import, kontroll, förädling och export vilket möjliggjorde överblick och interaktion med flödet, samt en tydlig avgränsning mellan avlämnande och mottagande system. Utvecklingen av lösningen genomfördes under iterativa former med hjälp av metoden IAD (Iterative Application Development) vilket möjliggjorde täta delleveranser. Projektet levererades i tid, på budget, enligt plan, med överenskommen funktionalitet och av hög kvalitet. Volvo gav projektet betyget 5.0, det vill säga högsta möjliga poäng.

Resultat

Fördelarna med lösningen är många. Ett antal äldre system ersattes vilket gav minskade förvaltningskostnader och ekonomiadministrationen effektiviserades då inga manuella kontroller mellan systemen längre krävdes då det hanterades av BizTalk-lösningen. Framtida förändringar, exempelvis integration med nya system, förenklades och kontrollen och säkerheten i den finansiella processen stärktes.

Kontakt
  • Joel Fredin
    Joel Fredin
    Integrationsexpert
    070-875 45 45

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Volvo Personvagnar

Volvo Personvagnar utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Personvagnar av Geely Holding. Läs mer!