Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Energimyndighetens nya intranät: en supermix

Energimyndighetens intranät ställer stora krav på kraftfull dokumenthantering. Därför beslöt man sig för att använda SharePoint tillsammans med EPiServer när det var dags att förnya intranätet. En mix som kombinerar det bästa av två världar.

Bakgrund

Sogeti har utvecklat den nya versionen av Energimyndighetens intranät. Tidigare var intranätet baserat på en Notes-plattform men den lösningen var kostsam och systemet kändes inte framtidssäkert. När det var dags att förnya intranätet togs ett strategiskt beslut om att använda SharePoint tillsammans med EPiServer som en plattform för hela myndigheten eftersom det bland annat ställdes stora krav på kraftfull dokumenthantering.

Lösning

Webbplatsen byggdes av Sogeti och informatörerna arbetar uteslutande i EPiServer. SharePoint tjänar som en ram åt själva webbplatsen. När användaren klickar runt på webbplatsen bland personalinformation, föreskrifter och kontorsinformation så är det bara den EPiServer-baserade delen som levererar innehåll.

Den ram som SharePoint utgör för webbplatsen ger användaren möjlighet att personalisera sitt intranät via ”web parts" (portaldelar). Det finns en stor mängd med web parts till SharePoint och det går även att bygga egna.

Sogeti utvecklade de web parts som kallas "mina länkar", "mina system" och "personsök". Förutom web parts erbjuder SharePoint-delen av lösningen en effektiv dokumenthanteringsfunktionalitet och en avancerad sökfunktion som får relevanta sökresultat inom hela EPiServer-sajten samt i alla dokumentbibliotek. SharePoints närvaro i lösningen kommer även att göra det enklare för Energimyndighetens att i framtiden implementera live chatt och förenkla införandet av Exchange, något som står på myndighetens önskelista.

Energimarknadsinspektionen

Resultat

Energimyndigheten har idag en personaliserad webbplats som är enkel att uppdatera och förvalta, är kraftfull vad gäller dokumenthantering och som är en bra grund att stå på inför framtida behov. Projektledare Lennart Lind från Energimyndigheten kommenterar:

– Intranätet kombinerar det bästa av två världar. EPiServer är ett mycket omtyckt verktyg bland redaktörer och SharePoint ger styrkor gällande dokumenthantering, personalisering via web parts och sökning.

Teknik:

  • EPiServer CMS 5 R 1
  • MOSS 2007 (Microsoft Office SharePoint Server)
  • Image Vault för bildhantering

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.