Handelshögskolan i Stockholm
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Handels 100-årspresent till sig själva: En ny webbplats

Att SharePoint skulle användas som gemensam plattform för såväl externwebb, intranät och studentportal var en uttalad ambition när Handelshögskolan i Stockholm fyllde 100 år och i samband med detta lanserade en ny webbplats.

Bakgrund

Handelshögskolan i Stockholm fyller 100 år under 2009 och lanserar i samband med detta en ny webbplats. Under våren 2007 genomförde Sogeti och Handelshögskolan en förstudie tillsammans, vilken syftade till att fastställa de grundläggande behoven för en ny webbplats samt ta fram rekommendationer för ett införande av en ny webbplats. Webbplatsen utvecklades under hösten 2008 och lanserades i samband med hundraårsjubileet i början av 2009.

Lösning

Den nya webbplatsen är byggd med Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007, som har kraftfulla och lättanvända funktioner för webbpublicering. Förutom ett nytt och fräscht utseende har webbplatsens sidmallar utvecklats med tillgänglighet och sökmotoroptimering i åtanke. Med hjälp av kategorisering och metadata kan nyhets-flöden och sökresultat anpassas till olika målgrupper. För att kunna hitta kontaktuppgifter till en viss forskare eller anställd har en integration gjorts med hjälp av SharePoints Business Data Catalogue (BDC).

Resultat

Med den nya webbplattformen har Handelshögskolan fått ett kraftfullt och lättanvänt verktyg för att hantera sin webbplats. Den nya webbplatsen möjliggör ännu tydligare kommunikation gentemot Handelshögskolans olika målgrupper, såsom studenter, forskare och näringsliv. En uttalad ambition är att SharePoint ska användas som gemensam plattform för såväl externwebb, intranät och studentportal framöver.

Handelshögskolans webbplats finner du på www.hhs.se.

Teknik:

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Telerik RADControls

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Handels

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder utbildningar för studenter med sikte på ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Kolla in www.hhs.se!