Kommuninvest
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Ny portallösning skapar bättre finanser för alla

Bättre översikt, högre servicegrad och minskad administration. Det är resultatet av Rådgivarportalen, en portallösning byggd i Sharepoint för finansrådgivarna på Kommunivest.

Bakgrund

Finansrådgivarna på Kommuninvest behövde öppna och leta i en mängd olika system för att komma åt information som behövdes för att genomföra affärer och vårda kundrelationer. Dessa arbetsmoment innebar att kunddialogen tog lång tid och att affärerna ibland inte kunde slutföras direkt över telefon. Detta föranledde en idé om att skapa en portal som samlar de mest centrala funktionerna och därmed effektiviseras finansrådgivarnas arbete och ökar deras möjligheter att svara på kundernas frågor och avsluta affärerna snabbare.

Lösning

Utifrån det som framkom vid möten med Kommuninvest föreslog Sogeti en portallösning byggd i Sharepoint. Lösningen är skalbar och via webparts kan Kommuninvest enkelt administrera portalen.

Resultat

Finansrådgivarna på Kommuninvest har med Rådgivarportalen fått en samlad bild av sina kunders lån, offerter, kontakter m.m. De kan nu på ett snabbt och översiktligt sätt hantera sina kunder, vilket innebär en högre servicegrad och ett minskat administrativt arbete.

Teknik:
Sharepoint Server 2010

todo todo
Kontakt
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Kommuninvest

Kommuninvest är störst i Sverige på offentlig finansiering. De står för nästan hälften av kommunsektorns totala finansiering. Läs mer om Kommuninvest!