Ovako
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Så skapade vi Ovakos nya moderna intranät

Personaliserad information, förenklad struktur och möjligheten att både kommentera nyheter och interagera med varandra. När stålföretaget Ovako moderniserade sitt intranät möttes de anställda av något helt annat än det gamla tröskverket de haft förut.

Bakgrund

Ovakos tidigare intranät implementerades 2007 och utvecklades för att svara mot organisationens dåvarande behov. Under våren 2012 genomfördes en förstudie för att identifiera krav och förväntningar på koncernens intranät idag. Det framkom att såväl användare som redaktörer upplevde intranätet som oöverskådligt, krångligt och oflexibelt, samt avsaknad av relevanta funktioner i det dagliga arbetet. Den tekniska plattformen var långsam och det beslutades att uppgradera till SharePoint 2010. I samband med detta omarbetades intranätets struktur, funktioner och innehåll för att bättre motsvara de utmaningar och krav som företaget står inför idag.

Syftet med ett uppgraderat intranät var att stärka företaget som ett Ovako, säkerställa att alla medarbetare har tillgång till samma information och av samma höga kvalitet samt att vara ett stöd i medarbetares arbete.

Lösning

Lösningen implementerades i SharePoint 2010. För att göra intranätet mer personaliserat och riktat till den enskilde användaren implementerades flera lösningar. Intranätets startsida innehåller en nyhetsfunktion som, förutom att visa koncernrelaterade nyheter för alla användare, även visar nyheter baserat på den ort och affärsområde användaren tillhör. Användaren kan även titta på alla nyheter för alla affärsområden och orter i en filtrerad lista. Nyheterna är kommenterbara för användarna.

Även underwebbplatser för respektive avdelning/ort har skapats och användaren har via en länk i huvudmenyn direkt access till denna underwebbplats. Övriga avdelningar/orters webbplatser är tillgängliga för användaren via en samlingssida. Underwebbplatserna innehåller information som är relevant för användaren i sitt dagliga arbete. Lösningen är språkhanterad med engelska som grundspråk. Redaktören kan lägga in språkvarianter på en unik sida på svenska och finska om så önskas. Intranätet innehåller även en sökfunktion med filtreringsmöjligheter som separerar och lyfter fram kontaktinformation i personträffar.

Resultat

Resultatet blev ett koncernövergripande intranät med mottagarperspektivet i fokus. Informationen är till stor del personaliserad för direkt access men medarbetaren hittar även information som rör andra delar av företaget. Nyhetsfunktionen är en central del i lösningen som ger medarbetaren ett relevant och aktuellt nyhetsflöde. Kommentarsmöjligheten på nyheterna innebär att medarbetarna direkt kan interagera med företagsledning och andra delar av företaget. Genom att ge direkt access från huvudmenyn till information som rör medarbetaren i sitt dagliga arbete uppnås en förenklad struktur och användarinteraktion. Projekt- och samarbetsytorna i intranätet ger medarbetarna enkelt möjlighet att samverka inom och mellan avdelningar/orter.

Sogeti har efter projektets avslut fortsatt med förvaltning av Ovakos intranät.

Teknik:

  • SharePoint 2010

todo todo
Kontakt
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Ovako

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.