Svenska Spel
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Win-win när Svenska Spel fick en ny plattform

Enklare för alla - inklusive den mest ovana användaren. Medarbetarna på Svenska Spel kan verkligen dra en suck av lättnad sedan företaget fick sin nya standardiserade plattform för samarbete och informationshantering. En lösning byggd med SharePoint 2010 i samarbete med Sogeti.

Bakgrund

Svenska Spel har sedan en tid tillbaka ett behov av ett förbättrat systemstöd för flera olika delar av verksamheten, bland annat kund- och partnersupport samt den del av säljorganisationen som coachar och utbildar Svenska Spels ombud.

Svenska Spel genomförde med Sogetis hjälp en förstudie för att undersöka om SharePoint 2010 skulle kunna användas för att uppfylla behoven kring ärendehantering och säljstöd, och i förlängningen även andra behov som intranät, extranät och dokumenthantering. Resultatet blev att SharePoint 2010 valdes som strategisk plattform för att erbjuda verksamheten bättre interna stödfunktioner.

Lösning

I början av 2010 startades projektet Portal 2010, med målet att etablera SharePoint 2010 som plattform, men även utveckla två applikationer på denna – ärendehantering för kundsupport och säljstöd.

Ärendehanteringssystemet gör det möjligt att hantera och logga kundärenden, inkommande och utgående mejl samt komma åt information från en rad olika system. SharePoints metadatatjänst används för att klassificera ärenden och ge medarbetarna enkel tillgång till artiklar i en kunskapsbank där urvalet av artiklar styrs av vilka typer av ärenden de berör. SharePoint har även integrerats med kösystemet för telefoni och mejl, så att medarbetarna på kundtjänst automatiskt får upp en SharePoint-vy med relevanta kunduppgifter i samband med ett inkommande samtal/mejl.

Säljstödssystemet används av de medarbetare som arbetar med att coacha och stödja Svenska Spels ombud. Systemet används för att planera, genomföra och följa upp besök och telefonsamtal. I samband med besöken får man enkel tillgång till relevant information om ombuden, exempelvis försäljningssiffror, planerade aktiviteter, kampanjer, vinster, tävlingar, med mera. Informationen hämtas från en rad olika system och tillgängliggörs på ett överskådligt sätt i SharePoint. Utöver dessa applikationer har en rad olika mindre behov kunnat tillgodoses med den nya plattformen, till exempel dokumenthantering, sök och enklare ärendehantering.

Värt att notera är att ärendehanteringen och säljstödet har byggts med standardiserade designmönster för .NET-utveckling. Detta grundar för att lösningarna blir enklare att förvalta, vidareutveckla och testa. SharePoint-tillämpningarna utnyttjar dessutom i hög utsträckning SharePoints grafiska ramverk som exempelvis ribbon och dialoger. Detta gör att igenkänningsfaktorn från exempelvis Office är stor och att systemet blir lättanvänt för användarna, oavsett datorvana. Sogeti har bistått Svenska Spel med arkitekt- och utvecklarkompetens. Utöver detta har vi bidragit med expertis för att ta fram riktlinjer för användbarhet.

Resultat

Med SharePoint 2010 har Svenska Spel fått en standardiserad plattform för samarbete och informationshantering. Utöver Ärendehanteringen och Säljstödet har även många enklare behov som till exempel avtalshantering, dokumenthantering och interna bloggar kunnat uppfyllas med minimal utvecklingsinsats. De nya tillämpningarna innebär effektivisering för Svenska Spels medarbetare, som tidigare var tvungna att använda ett stort antal olika system för att kunna komma åt informationen de behöver i sitt dagliga arbete, samt en mer användarvänlig åtkomst till information. Med SharePoint-plattformen på plats har grunden lagts för att uppfylla andra nuvarande och framtida behov inom verksamheten.

Vi på Svenska Spel är mycket nöjda med det engagemang Sogeti har visat, i vår utmaning att etablera SharePoint 2010 som plattform. Arbetet har bland annat omfattat flera tekniska utmaningar och ställt särskilda krav på förmågan att tänka plattform, helhet och långsiktighet. Sogetis konsulter har varit ett kompetent, professionellt och mycket viktigt stöd för oss i denna leverans, den första i raden på plattformen SharePoint, säger Peter Eriksson, Enterprise-arkitekt på Svenska Spel.

Teknik:

 • SharePoint Server 2010
 • Enterprise Search
 • Business Connectivity Services
 • Excel Services
 • Office Web Applications
 • Managed Metadata
 • Cognos
 • Exchange Server
 • Colligo Contributor

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Svenska Spel

Svenska Spel utvecklar och marknadsför sina spel med ett starkt konsumentskydd som drivkraft. Uppdraget från svenska staten baserar sig på omtanken om kunden.
Läs mer om Svenska Spel!