Skatteverket
REFERENSER
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Effektivare testprocess på Skatteverket ökar vinsten

Skatteverkets service måste vara absolut säker, korrekt och kostnadseffektiv - inte minst för skattebetalarna. Därför anlitade man Sogeti när det var dags att effektivisera testprocessen.

Bakgrund

Skatteverket har ansvar för att säkerställa att den service man förser sina kunder med är säker, korrekt och kostnadseffektiv.

Lösning

Som en nära och betrodd testpartner bads Sogeti analysera och utvärdera organisationens mogenhetsnivå på testsidan med hjälp av Sogetis analysmodell Test Process Improvement – TPI®. Därefter infördes processförbättringar genom Sogetis metod för strukturerad testning – TMap® – och en permanent testorganisation skapades för att generera större och långsiktiga effektivitetsförbättringar.

Resultat

Genom ett nära samarbete med kunden har Sogeti levererat en mer strukturerad, konsekvent och effektiv testprocess för hela testorganisationen och tillsammans med Skatteverket har man minskat kostnader genom ett mer effektivt användande av befintliga resurser och en snabbare go-to-market med hög kvalitet.

todo todo
Kontaktperson
  • Olof Johansson
    Olof Johansson
    Nationell driver QA & Testing
    076-104 58 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Skatteverket

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.