Så arbetar Fagerhult agilt
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så arbetar Fagerhult agilt

Fagerhult skapar energieffektiva belysningslösningar med smart ljusstyrning för blanda annat kontor, skola, detaljhandel samt hälso- och sjukvård. När det var dags att vidareutveckla och förvalta hemsidan fick Sogeti den stora äran. Här kan du läsa mer om bakgrund, lösning och resultat.

Bakgrund

Fagerhult behövde en leverantör för förvaltning och vidareutveckling av sin webbplats​. Kritierier för uppdraget och val av leverantör var bland annat att de behövde en leverantör som kunde se hela bilden och kommande trender samt rekommendera lämplig vidareutveckling. De önskade också en leverantör som arbetar proaktivt. Sogeti fick förtroendet att ta över förvaltningen av webbplatsen 2019. 

Lösning

Webbplatsen är byggd i Optimizely. Vi migrerade från On Prem till DXP för att följa med i produktutvecklingen och följa Optimizelys roadmap.Förvaltningen sköts i ärendehanteringssystemet Jira. Incidenter rapporteras in, loggas och supporteras genom Jira Servicedesk. För att vara kostnadseffektiva jobbar vi med ett stabilt leveransteam, geografisk närhet och kontinuerliga retrospektiv. 

Vi ser också över och kapar onödiga beroenden. Exempelvis har vi byggt ett nytt importflöde där vi kapat beroenden till andra leverantörer för snabbare  och lättare hantering i framtiden. Vi har även automatiska tester på delar av webbplatsen för att säkerställa funktionalitet efter uppdateringar.

Resultat

Vi jobbar agilt, bland annat med metodiken Design sprint, när vi tar fram nya funktioner på webbplatsen för att identifiera och möta användarens behov så bra som möjligt.Ny funktionalitet på hemsidan är:

 • Utveckling av sidor för lediga jobb
 • Registreringsforumlär för Zoom- möte/webinar med utskick, där vi i Zoom samlar en kontaktbas åt Fagerhult
 • En PDF-generator för att användarna enkelt ska kunna spara ned exexmpelvis produktblad och ljuddatafiler
 • Prototyp på ny användarupplevelse vid val/filtrering av produkter på webben i form av 3D-rendering för att användaren lättare ska hitta det de letar efter

Vi jobbar också kontinuerligt med underhåll i form av uppdatering av tredjepartslösningar och arkitektur.

KONTAKTPERSON
 • alexander
  Alexander Gissy
  Teamchef, Jönköping
  073-154 99 60
Om Fagerhult

Fagerhult skapar energieffektiva belysningslösningar med smart ljusstyrning för kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer.