Så framtidssäkrar Svenska brukshundklubben sin webb
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så framtidssäkrar Svenska brukshundklubben sin webb

Svenska brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, som bland annat anordnar prov och tävlingar runt om i landet. Så här har de framtidssäkrat sin hemsida för alla användare och fyrbenta vänner.

Bakgrund

Sogeti startade sitt samarbete med kunden för att utveckla en ny extern webb. Syftet med utvecklingen var dels att skapa möjligheten till att erbjuda en webbplats, för lokala klubbar med ett gemensamt utseende och gemensam funktionalitet. Men även för att skapa en lösning där alla applikationer skulle vara åtkomliga från ett och samma ställe, en digital hub med en enda inloggning som styrs via kundens medlemssystem. I dagsläget utvecklar Sogeti ett prov- och tävlingssystem som tidigare varit två applikationer vilket ska underlätta det administrativa arbetet och täcka nya behov hos kunden.

Lösning

Mycket vikt har lagts på den redaktionella hanteringen av innehåll och hur redaktörer ska ha åtkomst till olika delar av den externa webben. Organisationen består av cirka 300 lokala klubbar som alla arbetar ideellt och det har därför ställts höga krav på hur delar i systemet ska vara  behörighetsstyrt. Webbplatsen är byggd i Umbraco, ett system som ger redaktörer frihet inom givna ramar med återanvändbar funktionalitet och en egen yta för sin klubb. Mycket arbete har även lagts på sökmotoroptimering (SEO) av webbplatsen för att öka synlighet på nätet och nå ut till fler intressenter

Prov- och tävlingssystemet byggdes även det i Umbraco, och som en integrerad del i kundens externa webbplats. Det skapar förutsättningar till återanvändande av redan befintlig funktionalitet och minskar projektets kostnad samt tidplan. Prov- och tävlingssystemet har även krav på åtkomst "offline" då många av kundens arrangerade prov och tävlingar är på platser där internetuppkoppling saknas. Lösningen på det är en Progressive Web App.

Resultat

Vid driftsättning av Svenska brukshundklubbens nya externa webb kunde vi ett år senare se, att kunden mer än fördubblat sin trafik till hemsidan tack vare det arbete som gjordes med SEO. Det har även skapat en möjlighet för Svenska brukshundklubben att erbjuda respektive klubb en yta att hantera sitt innehåll med en gemensam grafiska profil.

Integration mot kundens medlemssystem har möjliggjort presentation och hantering av bland annat medlemskap från ett och samma ställe.

Lösningen för prov- och tävlingssystemet kommer att förenkla det administrativa arbetet, vara nyttigt för fler målgrupper än tidigare och förbättra användarvänligheten.

Då kunden även har förmedlat tänkta framtida användningsområden för lösningen, har vi kunnat bygga en dynamisk lösning som lättare kan byggas ut i framtiden. 

KONTAKTPERSON
  • Viktor Svensson
    Viktor Svensson
    Kundansvarig, Linköping
    076-797 24 25

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Svenska brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.