Bank och Försäkring
OM OSS
SEKTOREXPERTIS

Expertis inom bank och försäkring

Bank- och försäkringsbranschen möter en aldrig tidigare skådad konkurrens. Inte bara från traditionella leverantörer utan även aktörer från detaljhandel, BigTech och andra. För kundnöjdhet är det inte bara en jämförelse med de företag som tillhandahåller finansiella tjänster, utan också med dessa nya konkurrenter. Vi ger dig senaste nytt kring trender och de lösningar som gör din verksamhet konkurrenskraftig.

Banker och kapitalmarknad

Banker och kapitalmarknadsföretag står inför nya utmaningar. Det är viktigt att minska kostnaderna men samtidigt krävs nya investeringar för att möta kundernas förväntningar på digitala tjänster, för att hantera risker och för att uppnå hållbara affärsmodeller.

I det nya normala måste banker skapa mer kundcentrerade affärsmodeller och tillhandahålla relevanta upplevelser och erbjudanden för att möta kundernas förändrade behov. Vi hjälper våra kunder att uppnå dessa mål och driva tillväxt genom att sätta kunden i första rummet. Våra kunder når sina mål genom att omforma sin verksamhet, bli datadrivna öppna företag och bättre rusta sig för att möta föränderliga krav från marknaden, partners och tillsynsmyndigheter.

Kapitalmarknadsföretag strävar efter att öka sina affärsvolymer och samtidigt minska sina strukturella, operativa och transaktionskostnader per enhet för att nå effektivitetsvinster, ofta genom att investera i digital infrastruktur. Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva och ansvarsfulla organisationer, med digital innovation i centrum genom olika affärs-, produkt- och regionala ekosystem. Våra heltäckande data-, moln- och analyslösningar förbättrar kundengagemanget, effektiviserar verksamheten och säkerställer en effektivare riskhantering.

Drivkrafter, möjligheter och risker som formar banksektorn för privatpersoner och mindre företag 2023

Den globala banksektorn kommer att fortsätta att pressas av utmanande makroekonomisk motvind under 2023, och ett stort fokus på motståndskraft och innovation från banker förväntas som svar.

Med fortsatt betoning på kundcentrering kommer bankerna att öka den digitala kapaciteten och utnyttja dataanalys för att leverera hyperpersonaliserade tjänster och överlägsen CX. Utforskning av partnerskap och M&A-möjligheter med FinTechs kan vara på uppgång; och cybersäkerhet, lagstiftningsutveckling och hållbarhetsfrågor kommer alla att spela en roll i strategi och beslutsfattande när banksektorn för privatpersoner och mindre företag går framåt.

Läs mer i Top Trends in Retail Banking 2023.

Betalningsmarknaden

Banker och betaltjänstföretag måste balansera sitt fokus mellan massbetalningar och kommersiella betalningar för att maximera affärsvärdet. De blir framgångsrika genom att uppfylla förväntningarna från sina företagskunders kontanthantering och att erbjuda dem en helhetsbild av sina kontanter för en effektivare hantering av rörelsekapitalet.

Konsumentnära massbetalningar sker alltmer i realtid vilket minskar möjligheten till intjäning på transaktionerna och driver tjänsteutvecklingen mot kredit- och finansieringslösningar för köptillfället.

Transaktionsbanker prioriterar en sammanhållen produktplanering och strukturella reformer och standarder för att leda den digitala omvandlingen och utvecklingen av effektivare kontanthanteringstjänster för företagen. Genom att bygga strategiska relationer med företagskunder minskar konkurrenters mellanhänder och ökar möjligheter till kors- och merförsäljning.

Läs mer i World Payments Report 2023.

Förmögenhetsförvaltning

Under 2022 upplevde den globala ekonomin en brantare avmattning än väntat: som ett resultat står förmögenhetsförvaltningsbranschen runt om i världen inför en mängd nya utmaningar. Noggrann kostnadshantering, strategiska investeringar och en omkalibrering av kundmixen kommer att krävas för att möjliggöra långsiktig tillväxt.

World Wealth Report 2023, som återspeglar åsikterna från 3 171 personer med hög nettoförmögenhet (HNWI), ytterligare 3 203 välbärgade, 95+ chefer inom förmögenhetsförvaltning (WM) och förmögenhetsförvaltare, tillsammans med 800 relationsförvaltare i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet sammanfattar:

 • Under 2022 minskade både den totala förmögenheten och antalet förmögna som mest under senaste decenniet, med 3,6 % respektive 3,3 % jämfört med 2021.
 • För att öka intäkterna och lösa lönsamhetsproblem sätts fokus på relationsförvaltaren och relaterade teknikdrivna funktioner som avgörande.
 • Även om lönsamhetsutmaningarna är verkliga, så är rådet att fånga upp det välbärgade segmentet tidigt i deras förmögenhetslivstid och att växa med dem när de blir framtida HNWI-kunder (dvs med minst 1 miljon USD i likvida finansiella tillgångar)

Läs mer i World Wealth Report 2023.

Försäkring

Försäkringsbranschen genomgår stora förändringar som drivs på av marknaden och kunders digitalisering, klimat och hållbarhet, makroekonomi, demografi och geopolitik. Förändringar som utmanar branschaktörers strävan att fortsätta växa, vara lönsamma, vara relevanta och i vissa sektorer förbli solventa under de kommande åren. Dessa förändringar kan vara en möjlighet för de som tar vara på sin förmåga att förnya sig, och att erbjuda relevanta lösningar på de risker som kunderna står inför.

Vi skapar affärsvärde för våra kunder genom att hjälp dem förstå och navigera kring de utmaningar som förändringarna medför, både genom att förfina sina strategier och omforma sin verksamhet. Vi hjälper våra kunder att utforska och ta vara på möjligheter i hela värdekedjan, från distribution till skadereglering, från kundupplevelser till sofistikerad underwriting.

Egendoms- och olycksfallsförsäkring

Klimat- och kunddrivna förändringar i skade- och olycksfallsförsäkringar skapar möjligheter för försäkringsbolag att omforma produkter, upplevelser, distribution, riskbedömning och förebyggande tjänster. Vi samarbetar med försäkringsbolag för att uppnå transformativa affärsresultat genom att utnyttja kraften i teknik, data och AI, intelligent automatisering och partnerekosystem.

Läs mer i World P&C Insurance Report 2023.

Pensions- och livförsäkringar

En åldrande befolkning och nya förväntningar från nästa generation skapar nya möjligheter och utmaningar för livförsäkringsbolagen. Manuella rutiner och föråldrade system står ofta i vägen för verklig tillväxt. Vi kan hjälpa dig att bygga avancerade digitala funktioner och dataförmågor för att skapa en enhetlig kundupplevelse, effektivisera verksamheten och utveckla tillgångar.

Läs mer i World Life Insurance Report 2023.

SENASTE NYTT FRÅN OSS
KONTAKTPERSON
 • Henrik Jogården
  Henrik Jogården
  Account Executive
  072-550 60 01

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Top Trends in Retail Banking 2023
World Payment Report 2023
World Wealth Report 2023
World Property and Casualty Insurance Report 2023
Vi kan Cloud