NKI-CSI kundnöjdhet

Kundnöjdhetsenkät

Kundnöjdhet är a och o för oss. Vi följer därför upp och mäter regelbundet hur nöjd du är med Sogeti som leverantör. Vi värderar dina åsikter högt!

Svara på de åtta frågorna nedan och betygssätt vår leverans. Frågorna rör Sogetis leverans och de uppsatta effektmålen i ramavtalet.

 • Du svarar utifrån din roll och det samarbete du haft med Sogeti.
 • Kommentera gärna dina svar med konstruktiv och konkret feedback så att vi kan förbättra vår leverans där det behövs som bäst. Ge även gärna positiv feedback, med detaljer även där, så att vi vet exakt vad vi gör rätt.
 • Är en fråga inte relevant för dig i din roll använd betygskala N/A.
 • Dina svar är anonyma.

BETYGSKALA

N/A = Ej applicerbart i min roll eller uppdrag
1 = Dåligt
2 = Mindre bra
3 = Godkänt
4 = Bra
5 = Mycket bra

För att kunna skicka in formuläret behöver alla frågor vara ifyllda. Har du inget svar väljer du bara alternativet N/A.

Frågeformulär

FRÅGA 1: Har Sogeti bidragit till snabbare hantering av resurs- och kompetensbehov och effektiv samordning av resurser?

FRÅGA 2: Har Sogeti levererat värde och kvalité till din verksamhet?

FRÅGA 3: Har Sogeti agerat säkerhetsmedvetet under samarbetet med dig?

FRÅGA 4: Har Sogeti agerat proaktivt genom att bidra med förbättringsförslag i samarbetet med dig?

EFFEKTMÅL 1:

FRÅGA 5: Har Sogeti bidragit till att ökat skalbarheten inom applikationsutveckling och applikationsförvaltning?
o Kortare ledtider från avrop till start av åtagande
o Bättre planeringsförmåga genom strategisk, taktisk och operativ dialog

EFFEKTMÅL 2:

FRÅGA 6: Har Sogeti bidragit till ökad innovation?
o Genom att dra nytta av en extern parts erfarenhet och expertis
o Avtalslängden ger ökad förmåga att bygga erfarenhet om Trafikverket

EFFEKTMÅL 3:

FRÅGA 7: Har Sogeti bidragit till ökad kostnadseffektivitet genom
o Minskad administration, kortare ledtider för avrop och genom ökad teampaketering med tydligare avgränsad ansvarsfördelning?

EFFEKTMÅL 4:

FRÅGA 8: Har Sogeti bidragit till minskad risk genom:
o Tydligare servicenivåer för avropade åtaganden
o Tydligare ansvarsfördelning mellan beställare och leverantör
o Bättre fördelad risk mellan beställare och leverantör
o Bättre samordning och koordinering av säkerhetsrelaterade frågor
o Minskat beroende av nyckelresurser

Vårt podcastbibliotek
KONTAKTPERSONER
 • Anders Hedensjö
  Anders Hedensjö
  Kundansvarig Transportsektorn
  073-382 81 81

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Charlotta Erlandsdotter-Berglund
  Charlotta Erlandsdotter Berglund
  Leveransansvarig, Sogeti
  070-243 40 12

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.