Data Protection Service
LÖSNING
CYBER SECURITY

GDPR

Våra tjänster på området hjälper dig att klara EU-lagstiftningen om dataskydd – EU GDPR.

EU:s General Data Protection Legislation (GDPR) är en lagstiftning för Europeiska Unionen. Den trädde i kraft i maj 2018. Lagstiftningen reglerar all datahantering relaterad till EU-medborgare oavsett var i världen den sker och fokuserar på fyra olika rättigheter:

 • Enklare access till din egen data
 • Rätten att flytta din data mellan olika tjänster och leverantörer
 • Rätten att bli glömd
 • Rätten att få veta när din data har läckt ut

Lagstiftningen är ett spännande steg framåt för det digitala samhället i Europa. Den fokuserar på att sätta nödvändiga ramar på plats för att låta nya digitala tjänster tjäna medborgare och organisationer och låta oss alla nyttja de digitala möjligheterna.

För att realisera de digitala visionerna ställer lagstiftningen specifika krav på dig som tjänsteleverantör. Lagen har också avsevärda bötesbelopp kopplade till sig i de fall lagstiftningen inte efterlevs. Upp till 4% av global omsättning för upprepade och allvarliga brott mot lagen.

Ur ett säkerhetsperspektiv är framförallt de två senare punkterna relevanta:

 • Rätten att bli glömd
 • Rätten att få veta när din data har läckt ut

En trygg partner

Sogeti och Capgemini har mer än 3000 säkerhetsexperter globalt inklusive ett eget cybersecurity-labb som forskar i svagheter i säkerhetsteknologi. Vi har bred erfarenhet av riskanalyser, processförändringar, säkerhetsarkitektur, säkerhetstest, security intelligence och dataskydd.

Vi samarbetar med ett flertal leverantörer såsom IBM och HP för att säkerställa att du alltid har rätt teknik tillgänglig för att säkra dina tjänster och applikationer.

Tillsammans innebär detta att vi kan hjälpa dig ta ett helhetsgrepp runt hur du möter kraven från EU:s GDPR. Observera att vi kan förse er med lösningar, inte rådge kring legala aspekter för regeluppfyllnad. 

GDPR Kickstart #Steg 2
KONTAKTPERSON
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Cybersecurity Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.