utveckling
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Utveckling

Vi ser inte på utveckling som en isolerad del i ett projekt. Utvecklingen syftar till att bygga fungerande lösningar utifrån resultatet av en strategi och arbetet med koncept och designa. Genom agil utveckling och bra team skapar vi möjligheten att fånga upp idéer och omvärdera insikter under hela processen.

Användarcentrerad utveckling

Genom att involvera användare tidigt i utvecklingsprocessen kan vi stämma av beslut och validera design och funktionalitet. Detta ger en tydlig bild av användarbeteenden underlättar prioriteringar under projektets gång.

Användarcentrerad utveckling är dessutom en mycket bra metod för att skapa delaktighet i projektet även utanför den egentliga projektgruppen.

Prioritera efter användarnas behov

Det är viktigt för lösningar i digitala kanaler är att förstå hur behoven skiftar efter den miljö och det sammanhang användaren befinner sig i. Genom att ha fokus på användargrupp och miljö som tjänsten är tänkt för kan vi underlätta prioriteringar kring information och funktioner. En kund har ett behov, en medarbetare ett annat och en potentiell kund ett tredje.

Experter på mobil utveckling

Våra expertis inom mobil utveckling består av erfarna och kompetenta konsulter i kombination med verktyg, metoder och ramverk för att utveckla och lansera mobila lösningar. Våra utvecklingsteam erbjuder gedigen kunskap inom hårdvara, mjukvara och integration. Med vår kunskap och våra acceleratorer snabbar vi upp utvecklingen av högkvalitativa mobila lösningar.

KONTAKTPERSONER
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  AIE San Fransisco Lead
  +46 70 609 85 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Rebecca Källgård
  Rebecca Källgård
  Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
  073 804 48 68

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.