testing
BLOGGPOST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

”Från komplicerat till enkelt”

Testarkitekt Fredrik Scheja tipsar om hur han i sin roll nyttjar enkla modeller för att förmedla komplicerad information till olika intressenter.

I mitt arbete som testarkitekt behöver jag ibland förklara komplicerade saker med ’enkla’ modeller. Till exempel varför och hur vi som testare bör anpassa sättet vi förmedlar information till olika intressenter. Vilken information anses värdefull för just denna intressent och hur kan vi bringa mervärde i deras kunskapsmognad? En engagerad professor vid Stockholms universitet inom Pedagogik och Didaktik har hjälpt mig att hitta en passande modell, nämligen William Perrys teorier kring intellektuell utveckling. Teorin delar upp en persons utveckling i olika steg; dualism, multiplicity, relativism och commitment. Där första fasen utgörs av en intressent som ser allt strikt i rätt & fel och att någon annan ska berätta för dem vad som anses korrekt till sista fasen, en beslutsfattare som engagerar sig i beslutsprocessen och väger olika synvinklar baserat på dess relevans och kontext. 

Denna modell skänker oss som testare en möjlighet att förstå hur andra människor tänker och ser på kunskap. Detta möjliggör att vi kan leverera den typen av information som passar just den intressenten, men även redskap för att guida människor i vår närhet att växa i sin beslutsmognad. 

Vill ni veta mer hur detta kan hjälpa just er, hör av er! Använder sig någon av andra modeller därute?