Dipritec AB
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

Bland färg- och gråskalor på Dipritec AB

Cirratoservern samlar statistik på allt som rör organisationens utskrifter. Denna exporteras sedan vidare för analys, för att enkelt kunna se var kostnaderna uppstår. När Dipritec AB ville göra det möjligt att också se hur många färg- och gråskalesidor varje utskriftsjobb innehåller vände de sig till Sogeti.

Bakgrund

Cirratoservern samlar statistik på precis allt som rör organisationens utskrifter – ända ner till användarnivå. Man kan enkelt se var i systemet kostnader uppstår, om utskrifter sker på det mest kostnadseffektiva sättet, vilken typ av utskrifter olika avdelningar eller olika användare skriver ut. Statistiken kan exporteras till den statistiklösning eller det affärssystem man valt och kan där användas för analyser av hur företagets utskriftsresurser används och se var besparingar är möjliga.

För att ytterligare förbättra insamlingen av statistik ville man lägga till en funktion (parser) i Cirrato som kontrollerar hur många färg- respektive gråskalesidor varje utskriftsjobb innehåller.

Lösning

Sogeti genomförde en förstudie, där man kom fram till att den bästa lösningen var att med hjälp av en DLL konvertera den PostScript-kod, som representerar användarens dokument till en bildfil. Ur denna bildfil kan man sedan få fram information om färginnehåll och antal sidor. 

Resultat

Sogeti implementerade ett bibliotek med funktioner i C++ för att göra konverteringen och plocka ut information om färginnehåll och antal sidor med hjälp ett färdigt grafikbibliotek. Fokus lades på att göra funktionen säker så att man alltid får korrekt statistik. Lösningen gjordes också trådsäker, så att den kan arbeta parallellt med flera dokument.

Teknik:
Biblioteket (statisk flertrådad. LIB) med funktioner för C och C++ togs fram i Microsoft Visual Studio 2005. En DLL från företaget OakDoc användes för att tolka PostScript-kod och generera en multi-page TIFF-fil. Ur denna bild fick man fram färginformation och antal sidor med hjälp av grafikbiblioteket ImageMagick. Då den DLL-fil, som användes för konverteringen inte var trådsäker, skapas en process för varje tråd som anropar parser-biblioteket. Denna process kommunicerar resultaten tillbaka via namngivna pipes.

Kontakt
  • Bengt Löwenhamn
    Bengt Löwenhamn
    National Lead, Digital Manufacturing at Sogeti Sverige AB
    070-64 99 315

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Dipritec AB och Cerrato

Dipritec AB bildades 2002 och fokuserar på utskriftshantering. Cirrato grundades samma år och patenterade Cirrato Single Server, en helt ny utskriftsmetod. Läs mer! 

Digital Engineering & Manufacturing