A sign for BPM

BPM

Våra kunder har ett behov av att modernisera och optimera sina processer för att snabbare kunna leverera sina tjänster. Med BPM, eller Business Process Management, ökar ni produktiviteten samtidigt som ni minskar kostnader och risker genom att hantera affärsprocesser på ett effektivare sätt.

Man kan säga att BPM är bron mellan informationsteknologi (IT) och Business. BPM hanterar också end-to-end problematik, det vill säga, att allt hänger ihop inom en organisation från ”ax till limpa.” Då beteenden och processer förändras i en del av organisationen resulterar detta i omfattande förbättringar i en annan del av organisationen, till exempel ekonomifunktionen. Genom standardisering, automatisering, möjliggörande av ökad självservice och effektiva flöden stödjer BPM denna problematik. BPM stödjer också kundinriktade processer så som konsolidering av data och ökad insyn i och tillgång till tillhörande data och uppgifter. Inom BPM har vi ett nära partnerskap med IBM kring deras verktygsplattform BPM Suite. 

En kraftfull plattform

Det finns fyra viktiga komponenter i IBM:s BPM Suite:

 • Processmotor - en plattform för modellering och genomförande av processbaserade applikationer och affärsregler.
 • Business Analytics – så att management lätt kan identifiera affärsfrågor, trender och möjligheter med rapporter och instrumentpaneler för att sedan agera därefter.
 • Content management - ett system för att lagra och säkra elektroniska dokument, bilder och andra filer.
 • Samarbetsverktyg - möjliggör effektiv kommunikation, information genom diskussionsforum, dynamiska arbetsytor och anslagstavlor.

Öka flexibiliteten och funktionaliteten i nuvarande infrastruktur och data. Med IBM Suite kan du också integrera befintliga system och utnyttja framväxande tjänsteorienterad arkitektur (SOA) samt upprätta ett gemensamt språk för business och IT. 

Du kan också snabba upp hur du arbetar med dina processer. Gör din processmodellering i molnet. 

Vårt erbjudande

Processutveckling:
Vi stöttar med verksamhetsmodellering, kartläggande av processer, analyser och tolkningar av verksamhetskrav för att överföra det till IT och skapa förståelse för hur detta ska appliceras inom BPM med önskad information och enligt givna regler.

Integration:
Vi hjälper er att fram arkitektur, ge riktlinjer för hur applikationerna ska byggas, utveckla lösningar och utföra integrationer med dina befintliga system. Läs mer här.

Test:
Sogeti är världsledande inom innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster. Vi stöttar i alla testfaser. Läs mer här.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakt
 • Marcus Kvarnström
  Marcus Kvarnström
  National IBM Partner Lead
  073-057 59 22

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Kenneth Lidén
  Kenneth Lidén
  Kundansvarig säljare, Sundsvall
  070-665 69 30

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.