AM
LÖSNING
ADM

Application Development & Maintenance (ADM)

Genom att utkontraktera utveckling och applikationsförvaltningen frigör du resurser, blir snabbare (mer agil) och får du bättre kontroll till, lägre kostnader och kan koncentrera dig på att utveckla verksamheten.

Vi är en ledande leverantör av utvecklings- och applikationsförvaltningstjänster – ADM. Vi tar ett kontrakterat ansvar för styrning och genomförande av support, underhåll och vidareutveckling av en eller flera applikationer till överenskommen servicenivå och pris.

Att låta oss sköta förvaltningen ger dig många fördelar. Du får full kontroll över tillgänglighet, kvalitet och kostnad. Tillgängligheten på dina applikationer höjs och du kan frigöra resurser, både i form av personal och kapital. Dessutom kan du spara upp till 30 procent av dina förvaltningskostnader

Du bestämmer servicenivån

Vi levererar vår tjänst mot kundanpassade och "levande" servicenivåer, Service Level Agreements (SLA). Du bestämmer själv vilken servicenivå du vill ha. Vill du att vi löser ett eventuellt problem på en minut, en timme eller ett dygn? Det är du som bestämmer. Vår SLA-baserade prismodell och vårt sätt att leda åtagandet ger dig en känd och synlig fast kostnad och en möjlighet att styra och påverka den variabla kostnaden i åtagandet. Vi levererar tjänsten baserat på väl utvecklade metoder och procedurer, som är en del av vårt kvalitetssystem DELIVER och vi är ISO-9001:2000 Tick-IT-certifierade.

Varför välja Sogeti?

Söker du en erfaren och serviceinriktad leverantör har du kommit rätt. Vi har över 50 års erfarenhet av att leverera förvaltnings- och utvecklingstjänster mot fastställda servicenivåer. På alla våra kontor och i våra centers arbetar vi med ständig förbättring och mäter progress. Detta leder till en hög produktivitet, vilken skapats genom systematisk återanvändning av lösningar. Genom vår storlek och kompetensbredd kan vi täcka in alla nödvändiga kompetenser, från verksamhetskunskap till teknikspecialister, för att genomföra din SLA-baserade leverans.  Vi kan visa upp en mängd referenser från de flesta branscher. 

Vi fokuserar på kundnöjdhet och mäter ständigt dina förväntningar inför våra uppdrag och hur du vid slutfört uppdrag tycker att vi nått upp till dem. Genom att regelbundet mäta kundnöjdheten i våra uppdrag säkrar vi att du blir nöjd med samarbetet med oss. 

ADMnext

Traditionella IT-tjänster levererar under felaktiga antaganden att framgång är baserad på snabb incidenthantering och av IT-projekt som är "i tid och på budget”. ADMnext skapar ett paradigmskifte där framgång baseras på att mäta resultat i affärsmässiga termer som verksamhetsprocessprestanda och levererade verksamhetsfördelar. Läs mer här.

eAPM – economic Application Portfolio Management

Digital transformation är högprioriterat för företag och organisationer över hela världen. eAPM är vår lösning för att se till att din IT klarar av utmaningen. På åtta veckor får ni full kontroll över hur långt ni har kommit, prioriterar stegen framåt och kan digitalisera på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Läs mer här.

Topptjänster
KONTAKT
  • Anders Hedensjö
    Anders Hedensjö
    National Portfolio and Offshore Lead
    073-382 81 81

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.