Mobilstrategi
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Mobilstrategi

Den digitala världen är i ständig förändring och det är en utmaning att hantera de krav som både dagens och morgondagens användare kommer ställa.

Du behöver kunna ta beslut kring vilka lösningar som bör prioriteras och också säkerställa att de lösningar som skapas kan utvecklas och förvaltas effektivt så att nyttan av investeringen maximeras. Som stöd i detta behövs en mobilstrategi.

Vad är en mobilstrategi?

En mobilstrategi ger ett helhetsperspektiv kring mobilitet och omfattar analys av affärsmål, definitioner av målgrupper, processer och styrning, kvalitetssäkring och uppföljningsmodeller för att kontinuerligt kunna mäta nyttan av de investeringar som görs. Just helhetssynen är avgörande för att ge förutsättningar för att de lösningar som skapas ska kunna ge förväntad nytta.

Varför en mobilstrategi?

Med en väldefinierad mobilstrategi som grund kan du:

 • Maximera ROI kring dina mobila lösningar
 • Dra nytta av redan gjorda investeringar
 • Förenkla utveckling och effektivisera förvaltning
 • Minska kostnader kring integration mot existerande system
 • Minska behov av utbildning och stöd till användare
 • Öka användarnas nöjdhet genom effektiva och användarcentrerade lösningar
 • Öka dina medarbetares produktivitet
 • Säkra kvalitet och tillgänglighet

Vi på Sogeti har kunskap och erfarenhet från många branscher marknader. Vi har dedicerade konsulter som arbetar med omvärldsanalys, digital strategi och trendspaning. Mer information kring vårt arbete kring mobilstrategier och det verktyg som vi använder för att mäta mognadsnivåer inom organisationer hittar i vår Enterprise Benchmarking Tool-broschyr.

Appcademy
KONTAKTPERSONER
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  AIE San Fransisco Lead
  +46 70 609 85 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  Head of Sustainability, Sverige
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.