worried businessman
BLOGGPOST
PROJECT MANAGEMENT

Jonas Jaani: Så räddar du ett sjunkande projekt

Att styra upp ett projekt som tycks falla i bitar är inte lätt. Men det finns vissa punkter du kan säkerställa om marken skulle börja gunga. Krisar det ordentligt har jag en åtgärdslista att ta till, som bromsar upp händelseförloppet och ger överblick innan du går vidare.

Projekt har en början och ett slut. Men ibland ser man inte slutet och man förstår inte varför projektet aldrig kommer i mål. Men hur vet man att projektet håller på att misslyckas eller är ej görbart?

Här är en enkel checklista för att säkerhetsställa att projekt är på drift:

 1. Finns förankring och kommunikation till verksamheten?
 2. Känns projektmålen otydliga och svåra?
 3. Finns det en brist på analys av nyttoaspekter?
 4. Har projektet mycket teknikfokusering?
 5. Finns en avsaknad av ledningens stöd?
 6. Finns kompetensbrist, risk för bristfällig support (internt och av leverantör)?
 7. Kräver projektaktiviteter i förlängningen lång tid för utbildning och införande? 

Oftast sker misslyckandet i olika faser:

1. Vid projektstart finns oklarheter kring projektdirektiv. Konflikter om projektets mål och mening. Det är i det här stadiet problem uppstår.

2. Behandling av problem inte orsak. Varje problem ses som en isolerad incident. Inget görs åt de underliggande orsakerna. Här börjar det att svaja och problemen syns tydligt.

3. Bortförklaring av problem. Alternativ till projektet uppstår och de är ännu mer problematiska. Nu är det inte långt kvar innan projektet läggs ner eller uppstår i ny skepnad.

Åtgärdslista för att styra upp projekt:

 • Frys eller minska personalresurserna tillfälligt
 • Sätt ett fåtal personer på att omvärdera och omplanera.
 • Stoppa försök att lösa ett problem i taget 
 • Sätt din bästa personal på att lösa de underliggande problemen. Effektkartlägg projektets verkliga nytta.


Bonusåtgärdslista:

 • Låt externa konsulter granska projektet.
 • Sätt paus på projektet  
 • Se på projektet från ett helikopterperspektiv (mål, effekt, nytta, vision)
 • Intern frågestund (”om du ägde det här företaget, vad skulle du göra med projektet, och varför?”)