Ljustavla
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Quality Engineering & Testing

Vi på Sogeti är världsledande inom innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster i digitaliseringseran. Det har flera analytiker slagit fast under de senaste åren. Som en oberoende och objektiv testspecialist vänder sig våra kunder oftast till oss när de behöver en långsiktig strategisk testlösning, men också när de helt enkelt söker experter inom test till sina projekt.

Som den största leverantören av tjänster inom mjukvarutestning i Europa och USA stöttar vi ständigt organisationer så att de når sina mål för test och kvalitetssäkring. Det brinner vi för!

Att få jobba med att reducera IT-risker, minska utvecklings- och underhållskostnader, eller minska time-to-market för ett nytt system är det bästa vi vet. Varje dag hjälper vi verksamheter att förbättra kvalitén på sina leveranser och pågående kvalitetssäkringsuppdrag, allt med målet att du och din verksamhet når era affärsmål. När ni gör det har vi riktigt kul på jobbet!

Konstant evolution

Som en av de absolut ledande leverantörerna har Sogeti varit med och utvecklat metoder, tekniker och processer för effektiv testning och högre kvalitet i över 20 år. Under dessa åren har det skett en omfattande evolution inom test- och kvalitetsområdet. Nedan redogör vi för lite av de milstolpar vi kan se i en tillbakablick avseende mind set, fokusering och nödvändig kompetens kopplat till dessa förändringar.

1995-2004; Test som profession fanns inte, testning i den mån det gjordes så var det ad hoc-tester, även på tekniktunga utvecklingsbolag. Test ansågs mestadels som en onödig kostnad om det ens fanns på agendan eller något man gjorde det ens fanns ”tid över” – ofta med motiveringen att våra utvecklare gör ju inga fel. Kompetensmässigt så handlade det mer om rätt mindset och att man tog en ISEB-certifiering på Foundation- eller Practitioner-nivå för dem som ville befästa sin testkompetens på något formellt sätt.  Mycket mer än så fanns inte.

2005-2011; Med fokus på industrialisering, repeterbarhet och optimering kom testcentren till liv. Linjeorganiserad testfunktion, central governance med tydliga roller och gemensamma processer. Lokal som global lokalisering i vågen av outsourcing. Monolitisk fabrik var ett vanligt tänk om testcentren och här började möjligheterna till stora kostnadsoptimeringar med hjälp av test och kvalitetssäkring gå upp för de flesta företag. Kompetensmässigt så utvecklades testrollerna till att handla om programledare mixat med affärsförståelse och testledare med fokus på processer och arbetssätt, manuell testexekvering, koordinering och rapportering, test automation och prestanda testning i viss mån. ISTQB-certifieringar i syfte att harmonisera standard var i ropet. Flertalet olika verktygscertifieringar för olika ändamål fanns, men fortfarande mycket låg verkansgrad med verktyg för testning inom områden som automation, testdata och miljöhantering.

2011-idag; Fortare, enklare och bättre! Olika mantran ekar på marknaden, Många läser böcker och ändrar sedan sitt arbetssätt till agilt ”över en natt”. Testorganisationerna decentraliseras – nu ska ju alla testa! Flytande roller, färre processerna att följa färre, mindre dokumentation. För de företag som tar förändringen till sig på allvar så snabbas testcyklerna upp och antalet releaser ökar snabbt. Istället för 3 per år så pratar vi om 23, dock med mindre funktionalitet, men med större flexibilitet i scopet. De som lyckas har förstått att fokusera på continuous integration and build supporterade av verktyg för testautomation, testdata och testmiljöhantering. Att få in ”tänket” så tidigt som möjligt i utvecklingen är avgörande. Test förändras från något man ”gör sedan” till något kontinuerligt. Ökade specialiseringskrav ställs med mer teknisk inriktning på olika ramverk och verktyg för testare. Testledare som kan se affär i kombination med teknik och (agil) transformation är väldigt aktuellt på dagens marknad. Security Testing har ökat lavinartat.

2019-2024; Cognitive- och Robotics, artificiell intelligens och datavetenskap möjliggör för företag att effektivisera flertalet olika områden så att det blir snabbare, enklare och billigare och att man eliminerar manuella element och tar bort onödiga ledtider innan de skapar stora negativa inverkningar på verksamheten. Dessa innovationer förser dessutom verksamheten med tidigare ej kända insikter kring era affärsprocesser och -strategier som därigenom kan förbättras. Vi utmanar därmed tidigare etablerade ansatser som funnits och för test och QA kommer det handla om att nyttja känd data för att göra prediktiva riskanalyser, självläkande kod och system, kvalitet i realtid och hyperautomation. Vi är ännu i dess linda av denna teknologi och mycket nytt väntar runt hörnet.

En sak är säker. När allt fokus ligger på snabb digital transformation finns test och kvalitetssäkring numera som en naturlig del i hjärtat av den utvecklingen. Den som inte förstått det kommer få problem.

Vår vision

Vi tror inte på att test och kvalitetssäkring ska ses som enskilda discipliner inom en verksamhet. För att högsta möjliga nivå av kvalitet med ett minimalt antal resurser behöver de vara en integrerad del av dina IT-applikationers livscykel. Vår så kallade PointZERO®-vision förklarar tydligt hur vi tänker kring detta

Vår tjänsteportfölj

Test och kvalitetssäkring är strategiskt viktiga tjänster för oss sedan över 25 år tillbaka i tiden. Vi investerar kontinuerligt på att utveckla lösningar för våra kunders kvalitetsutmaningar. Analytiker världen över bekräftar att vi ständigt ligger i framkant på området och att vi har en av de absolut mest omfattande tjänsteportföljerna inom test.

För att göra det enkelt för dig har vi delat upp vår tjänsteportfölj i fem delar:

Nyttja våra Continous Testing-tjänster för att radikalt förbättra er leverans av system och applikationer till höga kvalitetsnivåer.

Våra Product Verification & Validation samt IoT Testing Services täcker alla kvalitetsbehov för era produkter, inte minst era uppkopplade produkter.

Våra Cognitive QA Services är modern test och kvalitetssäkring på steroider. Vi använder artificiell intelligens och analytics för att snabba upp och höja kvalitén i dina applikationer.

När du söker en långsiktig partner använd våra industrialiserade Managed Testing Services (MTS) – en trygg och säker ansats för utkontraktering av test och kvalitetssäkringstjänster med årliga mätbara åtaganden för att öka din prestanda.

Våra så kallade Specialized Testing Services (STS) utgörs i sin tur av en växande tjänsteportfölj som vi använder som bas för att skräddarsy kundspecifika lösningar. 

Vår grund

Varje lösning är baserad på våra egna, innovativa metoder och modeller, som alla hanterar affärs – och IT-risker och producerar tydliga resultat. Vår viktigast byggsten i grunden till vårt testhus är vår egen TMap-metodik, sedan många år en världsstandard för strukturerad testning.

TMap är en ”levande” metodik som ständigt uppdateras. Vi lägger till fler praktiska exempel, ökar fokus på riskanalys, bygger på information om testinfrastruktur, utökar beskrivningarna av testdesigntekniker, anpassar den till agila och iterative projekt och olika testtyper såsom regressionstester, användbarhetstester, prestandatester och säkerhetstester. Och mycket mer. Vår grund består också av vår TPI-modell och av vår egen Sogeti Testing Academy.

Våra tre grundstenar:

Test Management Approach (TMap) – Vår världsledande affärsdrivna och riskbaserade metod för strukturerad testning.

Test process Improvement (TPI) – Vår TPI-modell och vår Quality Blueprint har sedan många år hjälpt företag och organisationer att ta sina första steg och enkelt uttryckt, ta tempen på sin testorganisation och få konkreta råd och tips om hur man effektiviserar sina testprocesser samtidigt som du jämför dig med andra.

Sogeti Testing Academy – Vår testakademi förser våra 19 500 testare runt om i världen med senaste nytt inom test, allt med målet att på bästa sätt stötta våra kunder.

-->

Våra lösningar
Några av våra referenser
KONTAKTPERSON
  • Magnus Loveman
    Magnus Loveman
    National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
    070-207 33 60

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

World Quality Report 2021-22
Major shifts in QA & Testing in 2020?
How DevOps is changing the game for testing

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Läs vår blogg om test
Starka allianser
Kundseminarier - vårt smörgåsbord