managed mobility
LÖSNING
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Managed Mobility

Att effektivt kunna hantera mobila lösningar och enheter inom en organisation är en viktig del för att kunna dra nytta av de investeringar som görs.

Vi samarbetar med våra globala partners för att leverera den infrastruktur och de tjänster som krävs för att uppnå en flexibel och kostnadseffektiv hantering av dina mobila lösningar och enheter.

Vi har expertis och lång erfarenhet av att tillhandahålla lösningar kring Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Mobile Device Management.

Heltäckande och flexibla lösningar

Vår tjänster kring Managed Mobility är heltäckande och flexibla. De hjälper dig att hantera behov kring dina mobila lösningar på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi hjälper dig att:

  • Förstå och hantera din mobila portfölj
  • Sänka investeringskostnader
  • Maximera effekt av dina investeringar
  • Minimera komplexitet och risker
  • Effektivisera distribution och hantering av mobila lösningar

Genom ett nära samarbeta med våra partners erbjuder vi en heltäckande lösning kring mobil infrastruktur som kan anpassas till dina specifika behov. Det ger dig en kostnadseffektiv lösning samtidigt som du ges möjlighet att nyttja de möjligheterna som ges med moderna molnlösningar och koncept som BYOD (Bring Your Own Device).

todo todo
KONTAKTPERSONER
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Innovationschef och CTO
    070-609 85 13
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    Nationell driver mobila lösningar
    070-23 01 718
OUR ENTERPRISE MOBILITY BENCHMARK TOOL
Appcademy